GDPR og databeskyttelse

Hjem » GDPR og databeskyttelse

Vi tilbyder services og produkter, som gør arbejdet med GDPR simpelt og effektivt.

GDPR konsulentbistand

Hvis I selv styr på det meste og kun har brug for rådgivning om GDPR om konkrete problemstillinger, hjælper vi med konsulentydelser på timebasis. Så har I altid en livline, når behovet opstår.
GDPR konsulentbistand afregnes på månedsbasis eller med klippekort. Kontakt os for mere information om GDPR konsulentbistand.

GDPR konsulentbistand og implementering

Hvis I har brug for hjælp til konkrete eller længerevarende opgaver, kan vi hjælpe med konsulentbistand og implementering.
GDPR konsulentbistand og implementering afregnes på månedsbasis, med klippekort eller som fast tilbud på en konkret opgave. Kontakt os for mere information om GDPR implementering.

GDPR compliance tjek (audit)

I tvivl om hvad I mangler for at være GDPR compliant? Vi kan hjælpe med en GAP-analyse, så I får en handlingsplan med en oversigt over manglerne, og forslag til løsninger. Vi kan også hjælpe med at udføre opgaverne i handlingsplanen. Se GDPR konsulentbistand samt GDPR konsulentbistand og implementering.
GDPR compliance tjek afregnes på månedsbasis eller med klippekort. Kontakt os for mere information om GDPR compliance tjek.

Ekstern DPO as a service

Med os som ekstern DPO (databeskyttelsesrådgiver), bliver I holdt ajour med udviklingen inden for GDPR og informations­sikker­hed, og får rådgivning om hvordan I efterlever kravene. Vi fører årligt tilsyn, og kommer med anbefalinger til det videre arbejde.
Kontakt os for mere information om hvilke opgaver, vi løser som jeres eksterne DPO. I kan også læse mere i Datatilsynets Vejledning om databeskyttelsesrådgivere.
Ekstern DPO afregnes med en fast pris på månedsbasis. Kontakt os for mere information om ekstern DPO.

Tilsyn med databehandlere og revisorerklæring ISAE 3000

Dataansvarlige skal kunne bevise de overholder GDPR, og at eventuelle databehandlere gør det samme. Det kan ske ved at dataansvarlige selv fører tilsyn med databehandlere, eller med en ISAE 3000 revisionserklæring.
Vi kan hjælpe med konsulentbistand til opfølgning på revisionsrapporter, og med at opfylde revisionspunkterne i ISAE 3000 revisionserklæringen.
Tilsyn med databehandlere og forberedelse til en ISAE 3000 revisorerklæring afregnes på månedsbasis eller med klippekort. Kontakt os for mere information om tilsyn med databehandlere og revisorerklæring ISAE 3000.

It-sikkerhedssoftware og GDPR compliant software

Vi leverer, drifter og supporterer software inden for forskellige kategorier. Primært it-sikkerheds­pro­dukter, men også produkter i andre kategorier som opfylder et givent behov – og samtidig efterlever kravene i GDPR. Eksempelvis vores online drev, som lever op til principperne om Privacy by Design og Privacy by Default, og har en høj grad af sikkerhed.
Vores software er 100% baseret på Fri- og Open Source (FOSS), og kan leveres som enten en SaaS løsning hostet i et EU datacenter eller on-premise.
Schrems II: Ingen personoplysninger bliver overført til tredjelande i vores løsninger. De er derfor ikke omfattet af Schrems II dommen, og lever fortsat op til kravene i GDPR.
Kontakt os for mere information om it-sikkerhedssoftware og GDPR compliant software.