Databeskyttelse (GDPR)

 

Databeskyttelsesforordningen, som ofte omtales som persondataforordningen eller GDPR (Eng. General Data Protection Regulation), trådte i kraft den 25. maj 2018, og har medført en større bevidst-hed om behandlingen af personoplysninger i virksomheder, organisationer og myndigheder. En af ny-skabelserne er at Datatilsynene kan indstille til bøder ved manglende efterlevelse (compliance). En anden den risikobaserede tilgang til databeskyttelse, hvor risici skal vurderes, og passende tekniske og organisatoriske sikkerheds­foranstaltninger implementeres.

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) handler kort sagt om hvordan behandling af person­op­lysninger skal foregå. Fra indsamlingen, under behandlingen og efter endt behandling. Ved indsamling skal der være et lovligt behandlingsgrundlag, omfanget skal minimeres og der skal informeres om behand-lingens karakter. Under behandling må det kun være til forudbestemte formål, og de skal beskyttes alt efter risci forbundet med behandlingen. Det skal også være muligt for personer at anmode om f.eks. indsigt eller sletning. Efter endt behandling skal personoplysningerne slettes eller anonymiseres.

Vil du vide mere om hvordan Fosshaus kan hjælpe med implementering af databeskyttelses-forordningen (GDPR)? Kontakt os her. Vi er altid klar til en uforpligtende snak om jeres behov, og hvordan vi kan hjælpe.

Med Fosshaus som jeres samarbejdspartner på implementering af databeskyttelsesforordningen (GDPR) får I skræddersyet rådgivning om alle aspekter inden for databeskyttelse. Vi kan hjælpe med både det organisatoriske og tekniske. Det vil sige behandlingsgrundlag, fortegnelser, databeskyttelse oplysningspligt etc. – og GDPR compliant tekniske løsninger. Vi er specialister i Frie- og Open Source Software (FOSS), da de erfaringsmæssigt giver vores kunder mest for pengene.

Vi kan rådgive om og hjælpe med implementering af

 • GDPR compliance
 • GAP-analyse
 • Behandlingsgrundlag
 • Fortegnelser over behandlingsaktiviteter
 • Databeskyttelse
 • Konsekvensanalyse (DPIA)
 • Privatlivspolitik (Oplysningspligt)
 • Forpligtelser som dataansvarlig eller databehandler
 • Registrerede personers rettigheder
 • Databehandleraftaler
 • Fortrolighedserklæring
 • Samtykkeerklæring
 • Videregivelse
 • Sikkerhedsbrud
 • Cookies
 • GDPR compliant tekniske løsninger (Privacy by Design og Privacy by Default)

Vil du vide mere om hvad Fosshaus kan rådgive om, og hvordan vi kan hjælpe med at implementere data-beskyttelses­forordningen (GDPR)? Kontakt os her. Vi er altid klar til en uforpligtende snak om jeres behov, og hvordan vi kan hjælpe.