Om Fosshaus

Hjem » Om Fosshaus

Fosshaus er stiftet i 2017 af Malthe Fransson Thiesen. Visionen er at gøre efterlevelse af GDPR og cyber- og informationssikkerhed simpelt og effektivt for vores kunder, ved at tilbyde kon­su­lent­ydelser med uvildig rådgivning og assistance, samt levering af markedsledende systemer baseret på Fri- og Open Source software (FOSS).

Baggrund

Malthe (f. 1981) har i en årrække arbejdet med GDPR og cyber- og informations­sikkerhed i både offentlige myn­dig­heder og for virksomheder. Blandt andet som koordinator og primær udførende på GDPR implementering og opdatering af informations­sikker­hed­en i en offentlig myn­dig­hed. Han har således stor erfaring med de fleste aspekter indenfor GDPR og cyber- og in­for­ma­tions­sikkerhed.

Han har desuden mange års erfaring med IT og den tekniske del af informations­sikkerhed. Blandt andet i rollen som systemadministrator, med opsætning, drift og support på GDPR compliant og sikre Open Source apps og sys­temer. Han er derfor klædt godt på til at rådgive og assistere med den tek­niske side informationssikkerhed og databeskyttelse.

Malthe er uddannet cand.mag i historie og samfundsfag, og har inden Fosshaus primært arbejdet med pro­jekt­led­else, analyse og undervisning. Erfaring han dagligt trækker på ved f.eks. tolkning af GDPR og retspraksis, analyse af behandlingsaktiviteter og forretningsprocesser, udarbejdelse af risikovurdering- og hånd­tering, workshops samt ved rådgivning og assistance med GDPR og cyber- og informations­sikkerhed.

Vi holder os opdateret

Vi holder os løbende opdateret om udviklingen inden for GDPR, cyber- og informations­sikker­hed og FOSS. Derfor kan vi garantere at rådgivning, assistance og produkter altid er baseret på den nye­ste viden fra Danmark, EU og internationalt. Vi er blandt andet medlem af Danmarks DPO-Fore­ning, Dansk Forening for Persondataret, IT-politisk Forening, FSFE m.fl.

Netværk og samarbejdspartnere

Fosshaus har et stort netværk af faste samarbejdspartnere, som vi løbende sparrer og samarbejder med på de forskellige opgaver. Det giver en fleksibel og skalerbar organisation, som løbende kan tilpasses behovet og giver vores kunder mest værdi for pengene.