Cyber- og informationssikkerhed

Hjem » Cyber- og informationssikkerhed

I Danmark sker der dagligt sikkerhedsbrud med personoplysninger der lækkes eller bliver stjålet, og hackerangreb med filer der krypteres og krav om løsesum. Sikkerhedsbrud og hackerangreb kan have store økonomiske og menneskelige konsekvenser for private virksomheder, organisationer og myn­digheder samt de berørte kunder eller borgere. Det har sammen med kravet i data­beskyttelses-forordningen (GDPR) om en risikobaseret tilgang til databeskyttelse gjort cyber- og informationssikkerhed til en central brik i virksomheder, organisationer og myndigheder.

Cyber- og informationssikkerhed handler kort sagt om at beskytte organisationens data og personoplysninger mod sikkerhedsbrud og andre sikkerhedshændelser. Det gøres ved at afklare hvor det kan gå galt, og forebygge det går galt ved hjælp af sikringstiltag. Fosshaus arbejder med ud­gangs­punkt i ISO27001 og ISO27002 standarderne.

Vil du vide mere om hvordan Fosshaus kan hjælpe med jeres cyber- og informationssikkerhed? Kontakt os her. Vi er altid klar til en uforpligtende snak om jeres behov, og hvordan vi kan hjælpe.

Med Fosshaus som jeres samarbejdspartner på cyber- og informationssikkerhed får I skræddersyet rådgivning om og hjælp til alle aspekter inden for cyber- og informationssikkerhed. Vi kan hjælpe med både det organisatoriske og tekniske. Det vil sige it-sikkerhedspolitik, risikovurdering, beredskabsplan, awareness etc. – og tekniske sikkerhedsprodukter og services. Vi er specialister i Frie- og Open Source Software (FOSS) sikkerhedsløsninger, da de erfaringsmæssigt giver vores kunder mest sikkerhed for pengene.

Vi yder konsulentbistand og produkter indenfor

    • ISO 27000 implementering
    • Risikobaseret tilgang til databeskyttelse (GDPR)
    • Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS)
    • Risikovurdering og risikohåndtering
    • SoA
    • Sikkerhedspolitik og sikkerhedshåndbog
    • GAP-analyse
    • Kontroller og årshjul
    • IT-revision og erklæringer
    • Sikkerhedshændelser- og brud
    • Beredskabsplan og beredskabstest
    • Awareness
    • Trusselsbillede
    • Tekniske sikkerhedsforanstaltninger

Vil du vide mere om hvordan Fosshaus kan hjælpe med jeres cyber- og informationssikkerhed? Kontakt os her. Vi er altid klar til en uforpligtende snak om jeres behov, og hvordan vi kan hjælpe.