Cyber- og informationssikkerhed

Hjem » Cyber- og informationssikkerhed

Vi tilbyder services og produkter, som gør arbejdet med informationssikkerhed simpelt og effektivt.

IT-sikkerhedskonsulent

Hvis I selv styr på det meste og kun har brug for rådgivning om cyber- og informationssikkerhed til konkrete problemstillinger, hjælper vi med konsulentydelser på timebasis. Så har I altid en livline, når behovet opstår.
IT-sikkerhedskonsulent ydelser afregnes på månedsbasis eller med klippekort. Kontakt os for mere information.

IT-sikkerhedskonsulent og implementering

Hvis I har brug for hjælp til konkrete og længerevarende opgaver, kan vi hjælpe med konsulentbistand og implementering.
IT-sikkerhedskonsulent ydelser og implementering afregnes på månedsbasis, med klippekort eller som fast tilbud på en konkret opgave. Kontakt os for mere information.

Risikovurdering

Vi kan hjælpe med at lave risikovurdering, så I får overblik over sikkerhedsrisici i organisationen, og en plan for risikohåndtering med forslag til løsninger. Vi hjælper også med rådgivning og implementering af løsningerne i risikohåndteringsplanen. Se IT-sikkerhedskonsulent samt IT-sikkerhedskonsulent og implementering.
Ydelser og rådgivning om risikovurdering afregnes på månedsbasis, med klippekort eller som fast tilbud. Læs mere om vores ydelser indenfor risikovurdering eller kontakt os for mere information.

Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS)

Med et ledelsessystem for informationssikkerhed får I struktur og en oversigt over jeres infor­ma­tions­sikkerhed, med politikker, procedurer, årshjul, audit og organisering af arbejdet.
Vi kan gennemgå jeres eksisterende ISMS, og komme med forslag til forbedring. Vi kan også hjælpe med at etablere og implementere de forskellige dele af et ISMS eller ISO 27001 certificering, med udgangspunkt i ISO 27000-standarderne. ISMS består bl.a. af:

Se IT-sikkerhedskonsulent og IT-sikkerhedskonsulent og implementering eller kontakt os for mere information om ISMS.

It-sikkerhedssoftware og GDPR compliant software

Vi leverer, drifter og supporterer software inden for forskellige kategorier. Primært it-sikkerheds­pro­dukter, men også produkter i andre kategorier som opfylder et givent behov – og samtidig efterlever kravene i GDPR. Eksempelvis vores online drev, som lever op til principperne om Privacy by Design og Privacy by Default, og har en høj grad af sikkerhed.
Vores software er 100% baseret på Fri- og Open Source (FOSS), og kan leveres som enten en SaaS løsning hostet i et EU datacenter eller on-premise.
Schrems II note: Ingen personoplysninger bliver overført til tredjelande i vores løsninger. De er derfor ikke omfattet af Schrems II dommen, og lever fortsat op til kravene i GDPR.
Kontakt os for mere information om it-sikkerhedssoftware og GDPR compliant software.

Se også

  • Riskovurdering
  • Beredskabsplan
  • Tekniske sikkerhedsforanstaltninger
  • It-revision og erklæringer